Linki zebrane na V Forum Nowoczesnej Dydaktyki - 9 IV 2015

Główny wykład pn: Jak uczyć krytycznego myślenia? - Marcin Będkowski

Strona p. Marcina Będkowskiego - http://www.criticalthinking.pl

 - Logika pragmatyczną, Kazimierz Ajdukiewicz
Cel:
- jasne myślenie
- precyzyjne wysławianie się
- umiejętnie wnioskowanie

Kij do bejsbola i piłka kosztują razem 1 dolara i 10 centów. Kij kosztuje o dolara więcej. Ile kosztuje piłka?

Daniel Kahneman, Pułapki myślenia
http://demotywatory.pl
Nauczanie łamigłówkowe
Twórca nauczania łamigłówkowego

Programowanie, w praktyce nauczyciela języka polskiego - Iwona Brzózka - Złotnicka

SCRATCH i Mistrzowie kodowania

Więcej logiki na języku polskim - Małgorzata Rostkowska

Czy myśleć to istnieć? Prowokacje polonistyczne  - Elżbieta Brandeburska i Barbara Gełczewska

Arka

Emili Dickinson

Zdanie Małgorzaty Piotrowskiej zasłyszane po konferencji: Informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji , a poloniści dokładają do tego... umiejętność jej interpretacji

Więcej logiki na języku polskim

Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii
Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (matematykalogika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji.


Jaki wpływ ma nauka programowania na umysł dzieci?

Cały świat programuje

Proszę spróbować samodzielnie i zachęcić swoich uczniów :)
Do przejścia godziny kodowania, najlepiej się zalogować, żeby móc zbierać trofea i obserwować postępy uczniów.
Oraz spróbować coś zaprogramować w scratchu posiłkując się dostępnymi materiałami szkoleniowymi.

Model SAMR

Opis MODELU SAMR czyli integracji technologii w procesie edukacji,
SAMR
           Substitution -    Zastąpienie,
           Augmentation - Wzmocnienie
           Modification -    Modyfikacja
           Redefinition -    Przewartościowanie

Świetne dwa blogi wspomagające naukę języka polskiego

Oba nagrodzone blogi (w 2014) w konkursie THE EUROPEAN AWARD FOR BEST CONTENT FOR KIDS, czyli w konkursie na najlepsze treści dla dzieci w Internecie.
Zmieniony blog Aleksego, w nowej odsłonie: http://ksiazkinaczacie.pl/ - druga nagroda
Świetna instrukcja obsługi języka polskiego, videoblog uczniów z Bestwiny, pod nadzorem nauczyciela: http://instrukcjaobslugijezykapolskiego.blogspot.com/ - pierwsza nagroda
Gratulacje!!!!

Dawne pismo

Dawne pismo - świetne do języka polskiego i historii